Оголошення, особлива та загальна інформація

26.08.2020р

Особлива інформація – Зміна посадових осіб емітента

28.07.2020р

Особлива інформація – Прийняте рішення про перетворення Товариства

Особлива інформація – Повідомлення про суттєві події

Особлива інформація – Зміна посадових осіб емітента

01.07.2020р

Публічна безвідклична вимога про придбання акцій в усіх власників акцій

09.06.2020р

Особлива інформація – Зміна акціонерів – Д-М

Особлива інформація – Зміна акціонерів – ТС

Особлива інформація – Зміна домінуючого пакету акцій

Повідомлення про набуття права власності на домінуючий пакет акцій Товариства

28.04.2020р

Протоколи про підсумки голосування на Річних ЗЗА 27.04.2020

Особлива Інформація – Зміна посадових осіб

27.04.2020р

Особлива Інформація – Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Особлива Інформація – Схвалення значних правочинів

24.03.2020р

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інформація про загальну кількість акцій Товариства на 11.03.2020

Перелік документів для участі в Загальних зборах акціонерів

Проекти рішень з питань порядку денного Підготовлені Наглядовою радою Товариства

20.02.2020р

Повідомлення про підсумки голосування на ЗЗА 14.02.20

15.02.2020р

Особлива інформація – Прийняття рішення про розміщення ЦП, що перевищує 25 відсотків Статутного капіталу

28.01.2020р

Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів

Інформація про загальну кількість акцій Товариства на 20.01.2020

Перелік документів для участі в Загальних зборах акціонерів

Проекти рішень з питань порядку денного Підготовлені Наглядовою радою Товариств

23.04.2019р

Повідомлення про підсумки голосування на загальних зборах акціонерів

Особлива Інформація – Попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

Leave a Reply